Tick tock, tick tock, ... Tick tock, tick tock, ...

ქუჩის მუსიკის დღე

იგრძენი ქუჩის გულისცემა